Vertimai žodžiu

» Paslaugos » Vertimai žodžiu

Viena iš mūsų įmonės teikiamų paslaugų – vertimai žodžiu.

Vertimai žodžiu – turbūt seniausia profesija, kuri atsirado Antikos laikais. Ši profesija atsirado anksčiau nei vertimas raštu, greičiausiai dėl poreikio susikalbėti karo ar diplomatinėse derybose. Tačiau svarbesniu laikomas vertimas raštu dėl jo išliekamumo ir svarbaus vaidmens skleidžiant kultūrą bei technologijas.

Sinchroninis vertimas

Nuoseklusis vertimas

Išvenkite klaidų profesionalioje komunikacijoje

Jūs ar jūsų verslas turi vengti klaidų, kai kalbama apie profesionalų bendravimą užsienio kalba. Bendraudami susipažįstate ne tik su užsienio kalba, bet ir su kultūros skirtumais. Labai nedaugelis žmonių sugeba tikrai gerai bendrauti ne gimtąja kalba. Todėl patariame kreiptis į kalbos sprcialistus. Tinkamas bendravimas, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus, rodo pagarbą jūsų klientui ar verslo partneriui, taip pat ir visiems kitiems dalyviams ar klausytojams. Mūsų vertėjai raštu ir žodžiu padės jums suprati kitų žmonių žodžius ir idėjas.

Ką reikia mokėti verčiant žodžiu?

Verčiant tiek žodžiu, tiek raštu, būtina puikiai mokėti bent dvi kalbas ir gebėti tiksliai perteikti informaciją vertimo kalba. Pažodinis vertimas beveik visada netikslus ir nepriimtinas, išskyrus tuomet, kai to specialiai reikalaujama, pvz., teismuose. Geriausi vertimai tiksliai atspindi verčiamos kalbos mintis, o skaitytojai ar klausytojai net nepastebi, kad tai vertimas. Visada patariama versti į gimtąją kalbą, o ne atvirkščiai.

Vertimo žodžiu ir raštu specifika

Šių vertimo būdų specifika skiriasi. Dalis mūsų vertėjų specializuojasi tik vertimo raštu srityje, o kiti teikia tik vertimo žodžiu paslaugas. Yra ir tokių vertėjų, kurie puikiai verčia ir raštu, ir žodžiu. Vertėjams žodžiu keliama papildomų reikalavimų. Šie specialistai ne tik puikiai moka gimtąją ir užsienio kalbas, bet ir geba akimirksniu jomis išreikšti verčiamą mintį ar terminus sklandžia, raiškia, deramo stiliaus kalba.

Vertėjams žodžiu keliami šie kompetencijų reikalavimai:

• vertimo žodžiu kompetencija: gebėjimas versti žodžiu savo specializacijos srityse į arba (ir) iš gimtosios kalbos tikruoju laiku, laikantis terminijos, gramatikos, leksikos, stiliaus normų. Ši kompetencija apima unikalų kognityvinį gebėjimą sparčiai analizuoti ir kitaip apdoroti girdimąją kalbinę informaciją, nustatyti probleminius vertimo aspektus ir perteikti skaitomą tekstą ar šnekamą kalbą vertimo kalba; verčiant žodžiu reikia itin gerai mokėti kalbą ir turėti daug patirties;

• kalbos raiškumo kompetencija: gebėjimas tinkama tarsena, tartimi ir kalbėsena perteikti verčiamą kalbą;

• komunikavimo kompetencija: vertėjo polinkis į nekonfliktinį, bendradarbiaujamąjį psichologinį kontraktą darbo aplinkoje. Klausytojai girdi ne tik vertimą, bet ir balso intonaciją, jaučia ir stebi vertėjo elgseną, kuri taip pat turi įtakos vertimo suvokimui. Svarbu, kad vertėjas išlaikytų neutralią pusiausvyrą įtempto darbo metu ir neišbalansuotų bendro mikroklimato renginio metu.

Vertimo žodžio kokybės reikalavimai

Atrenkamiems vertėjams keliama ne tik puikaus vertimo metodikos išmanymo ir profesinės darbo patirties sąlyga, bet kartu reikalaujama, kad vertėjas būtų įgudęs dirbti būtiniausiomis techninėmis priemonėmis, kad būtų mobilus ir komunikabilus, nuolat sektų visuomeninį gyvenimą, išmanytų literatūrą, istoriją, etiketą ir griežtai laikytųsi vertėjo etikos nuostatų.

Labai svarbu naudotis kvalifikuotomis vertimo žodžiu paslaugomis – antraip teks nusivilti netaisyklinga, sunkiai suprantama vertimo kalba, o neretai ir žlugusiu susitikimu su užsienio kolegomis arba klaidinančia informacija. Skirtumas tarp užsienio kalbos mokėjimo ir gebėjimo gerai versti yra labai didelis. Todėl visada ieškokite kvalifikuotų vertimo paslaugų.

Vertimai žodžiu Vilniuje ir Lietuvoje

Jei organizuojate renginį Vilniaus mieste arba bet kuriame kitame mieste ar netgi šalyje – drąsiai galite pasikliauti mumis ir perleisti mums visus su vertimo žodžiu susijusius organizacinius rūpesčius. Dėl ilgametės patirties ir plataus 1 000 kvalifikuotų vertėjų tinklo galime rasti vertėją, turintį patirties ir specialių žinių, geriausiai atitinkančių jūsų poreikius. Galite besąlygiškai pasitikėti mumis, perduodami mums didžiąją dalį administracinės ir organizacinės renginio organizavimo naštos. Mes taip pat mielai pasirūpinsime visa vertimui reikalinga technine įranga tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose.

Turima didelė vertėjų bazė užtikrina, kad galime suteikti bet kurios kalbos vertimo žodžiu paslaugas ne tik Lietuvoje, bet ir bet kuriame kitame pasaulio mieste. Taip pat turime plačios specializacijos vertėjų. Žodžiu verčiame teisine, medicinos, technikos, rinkodaros, ekonomikos tematika ir daug kitų temų. Vertimo žodžiu kaina priklauso nuo renginio kalbos kombinacijos, vartojamų kalbų skaičiaus, renginio vietos ir trukmės. Kreipkitės į įmonės projektų vadovą ir mielai aptarsite, kokių paslaugų jums reikia. Kad galėtume paskaičiuoti vertimo žodžiu kainą jūsų renginiui, turėsite pateikti mums pagrindinę informaciją apie renginį. Mes parinksime tinkamos patirties vertėją.

Vertimai žodžiu yra skirstomi į keletą sričių ir parenkami pagal renginio rūšį:

• Sinchroninis vertimas

• Nuoseklus vertimas

• Šnibždamasis vertimas

• Bendruomeninis vertimas

• Vertimas telefonu

Jei jums reikia vertimo žodžiu, kreipkitės į mūsų vertimo biurą. Mes pasiūlysime vertimo paslaugas už prieinamą kainą.