PASLAUGOS

Teikiame visas lingvistines ir susijusias paslaugas. Kreipkitės ir suteiksime išsamią informaciją apie verčiamų kalbų kombinacijas, jų įkainius ir vertimų sritis.

Versdami, tikrindami ir redaguodami jūsų tekstus užtikriname, kad išverstas tekstas atitiks originalą, bus aiškus, tvarkingas, jame nebus gramatikos, rašybos, skyrybos, stiliaus ir kitų klaidų. Parinkdami vertėjus pirmenybę visuomet teikiame gimtakalbiam lingvistui – taip užtikriname aukščiausią vertimo kokybę.

Versdami, tikrindami ir redaguodami jūsų tekstus užtikriname, kad išverstas tekstas atitiks originalą, bus aiškus, tvarkingas, jame nebus gramatikos, rašybos, skyrybos, stiliaus ir kitų klaidų. Parinkdami vertėjus pirmenybę visuomet teikiame gimtakalbiam lingvistui – taip užtikriname aukščiausią vertimo kokybę.

Perėmę mūsų įmonės steigėjų, patyrusių, ES institucijų akredituotų konferencijų vertėjų, žinias, gebame suburti profesionalias daugiakalbes komandas, užtikrindami sklandžią komunikaciją aukščiausio lygio daugiakalbiuose renginiuose. Dirbdami įvairiose pasaulio šalyse steigėjai atrenka tik pačius geriausius vertėjus, kurių darbo kokybę gali įvertinti tiesiogiai. Vertėjai žodžiu, su kuriais dirbame, yra įgiję vertėjo žodžiu kvalifikaciją, dauguma jų yra akredituoti ES institucijų.

Kiekvienas renginys yra unikalus, todėl renkantis žodinio vertimo paslaugą reikia atsižvelgti į specifiką, auditorijos dydį ir poreikius, infrastruktūrą, vertėjo fizines galimybes ir pan. Susisiekite su mumis ir kvalifikuoti mūsų įmonės specialistai patars, kokia žodinio vertimo rūšis tinkamiausia jūsų renginiui ar susitikimui. Jie taip pat supažindins jus su skirtingų vertimo žodžiu rūšių profesiniais standartais ir darbo sąlygų bei įrangos reikalavimais.

 • Yra kelios vertimo žodžiu rūšys: bendruomeninis ir konferencijų vertimas, kuris skirstomas į sinchroninį, šnibždamąjį ir nuoseklųjį. Dar išskiriamas vertimas su gido įranga, nuotolinis vertimas, vertimas telefonu ir kt.

   

  Bendruomeninis vertimas – tai vertimas žodžiu (dažniausiai nuoseklusis, kartais šnibždamasis) ligoninėse, policijos nuovadose, teismo posėdžiuose, kitose valstybinėse įstaigose, dažniausiai per pokalbius su imigrantais ar užsienio piliečiais. Šią paslaugą gali teikti ir profesionalia vertimo veikla neužsiimantys vertėjai.

   

  Konferencijų vertimas – tai aukščiausios kokybės nuosekliojo arba sinchroninio vertimo paslaugos. Jas teikia profesionalūs vertėjai, turintys didelę patirtį. Tokie vertėjai dažnai būna akredituoti įvairių užsienio ir valstybės institucijų. Tai vertimas per įvairius aukšto lygio ar diplomatinius susitikimus, tarptautinius daugiakalbius renginius, seminarus ar konferencijas.

   

  Sinchroninis vertimas – vertimas, kai vertėjai pranešėjo mintis į kitą kalbą išverčia „realiu laiku“, t. y. beveik tuo pačiu metu, kai tik jos išsakomos, nereikia stabdyti pranešimo, kad auditorija išklausytų vertimą. Renginio dalyviai, kuriems vertimo nereikia, gali tiesiog nusiimti ausines ir klausytis pranešimo originalo kalba. Vertėjai sinchroninio vertimo metu dirba specialiose garsui nelaidžiose kabinose, naudodamiesi sinchroninio vertimo įranga. Tai labai įtemptas darbas, todėl bet kokios trukmės renginyje, kur naudojamas sinchroninis vertimas, vienoje kabinoje turi dirbti mažiausiai du vertėjai. Sinchroninio vertimo paslaugos teikiamos tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kongresuose ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose.

   

  Šnibždamasis vertimas – dar kitaip vadinamas „vertimu į ausį“. Tai sinchroninio vertimo atmaina, kai pusbalsiu verčiama klausytojui į ausį nenaudojant specialios įrangos. Jis pasitelkiamas vietoje nuosekliojo vertimo norint taupyti laiką ir vietoje sinchroninio vertimo siekiant sutaupyti įrangos išlaidas. Tokio vertimo klausytis gali tik vienas ar du dalyviai. Šnibždamąjį vertimą, kaip ir sinchroninį, atlieka du vertėjai.

   

  Nuoseklusis vertimas – vertimas, kai pranešėjas ir vertėjas kalba pakaitomis, kalbėtojas daro pauzes, kad vertėjas galėtų jo pasakytą mintį perteikti vertimo kalba. Nuosekliojo vertimo metu vertėjas turi išlaikyti atmintyje pranešėjo pasakytos kalbos turinį iki vertimo pradžios, o tai reikalauja labai gerai išlavintos ilgalaikės atminties ir didelio susikaupimo. Patyręs vertėjas nuosekliai gali išversti iki 10 minučių trukmės kalbėtojo kalbą, nestabdydamas kalbėtojo. Jei renginys trunka ilgiau nei 2 valandas, labai rekomenduojama ir nuosekliajam vertimui samdyti 2 vertėjus. Nuoseklųjį vertimą patariama naudoti trumpesniems dalykiniams renginiams. Šiam vertimui atlikti speciali įranga nereikalinga, tačiau renginio laiką planuoti reikia turint omenyje, kad nuosekliajam vertimui papildomai prireiks apie 70 proc. kalbėtojui reikalingo laiko, t. y. arba teks atitinkamai trumpinti kalbėtojui skirtą laiką, arba tiek pat pailginti renginio trukmę. Be to, nuoseklusis vertimas apsunkina tuos renginio dalyvius, kurie supranta originalo kalbą ir kuriems vertimas nereikalingas.

   

  Nuotolinis vertimas – tai vertimas žodžiu naudojant vaizdo ir garso konferencijų įrangą, kai komunikacinio proceso dalyviai ir vertėjai yra skirtingose patalpose ar net skirtinguose miestuose ar šalyse.

   

  Vertimas su gido įranga – tai sinchroninis vertimas naudojant kilnojamąją sinchroninio vertimo įrangą, t. y. belaidžius siųstuvus. Šis vertimas naudojamas per ekskursijas, trumpus susitikimus (iškilmingas vakarienes ar pietus, kai sakomos kalbos), susitikimus, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 10 dalyvių.

Jei savo tekstą norite pritaikyti kitoms šalims ar kitai kultūrinei aplinkai, kartais vien kokybiško vertimo nepakanka, tekstą reikia lokalizuoti. Konkrečiai kalbai pritaikysime jai būdingas dokumentų rengimo taisykles, laiko, datos formatus, matavimo vienetus ir pan. Dažniausiai prireikia lokalizuoti programinę įrangą, interneto svetaines, reklamos priemones, gaminių instrukcijas.

Jei savo tekstą norite pritaikyti kitoms šalims ar kitai kultūrinei aplinkai, kartais vien kokybiško vertimo nepakanka, tekstą reikia lokalizuoti. Konkrečiai kalbai pritaikysime jai būdingas dokumentų rengimo taisykles, laiko, datos formatus, matavimo vienetus ir pan. Dažniausiai prireikia lokalizuoti programinę įrangą, interneto svetaines, reklamos priemones, gaminių instrukcijas.

Stenografavimas
Vertimo įrangos nuoma
Maketavimas
Mašininio vertimo redagavimas